Zoekresultaten:

  Nieuws

  Arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht voor zzp’er: dit gebeurt er met je maximale hypotheek als je €35.000 tot €100.000 verdient

  10-03-2020
  • De arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verplichte kost voor zzp’ers.
  • De bruto premie kan €120 tot €220 per maand worden.
  • Budgetinstituut Nibud heeft laten weten dat dit gevolgen kan hebben voor de maximale hypotheek.
  • Uit voorlopige berekeningen van Van Bruggen Adviesgroep blijkt dat de maximale hypotheek voor zzp’ers €12.000 tot €25.000 lager kan uitvallen.
  • Pas als het kabinet deze zomer een definitief besluit neemt, worden de precieze gevolgen duidelijk.

  Zzp’ers moeten zich binnen niet al te lange tijd verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat kan nadelig uitpakken voor zelfstandige ondernemers (zzp’ers) die een nieuwe of een hogere hypotheek willen. De maandelijkse premie voor de aov neemt waarschijnlijk een hap uit de maximale hypotheek.


  De verplichte verzekering voor zzp’ers is een afspraak uit het pensioenakkoord om het groeiend leger aan zelfstandigen een vangnet te bieden.

  Het gros van de zzp’ers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en moet een spaarbuffer hebben. Anders kom je in de bijstand (1.050 euro per maand), als je deels of helemaal niet meer kunt werken.

  Met de verplichte aov krijgt de zzp’er bij arbeidsongeschiktheid een uitkering van maximaal de hoogte van het minimumloon (1.650 bruto per maand) tot hij of zij de AOW-leeftijd bereikt.

  Maar zover is het nog niet. De aov voor zzp’ers wordt momenteel uitgewerkt. Begin maart heeft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken een voorstel ontvangen van de Stichting van de Arbeid, een overlegorgaan van de sociale partners.

  Het is nog niet duidelijk in hoeverre het voorstel wordt overgenomen. Koolmees heeft beloofd dat het kabinet in de zomer een besluit neemt. Toch zal het voorstel van vakbonden en werkgevers waarschijnlijk een belangrijke leidraad worden voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

   

  Nibud: lager netto inkomen door aov heeft gevolgen voor hypotheek

  Eerder liet budgetvoorlichtingsinstituut Nibud weten dat de premie van de zzp-verzekering gevolgen kan hebben voor de maximale hypotheek die wordt berekend op basis van het inkomen van zzp’ers.  Het Nibud is de instantie die jaarlijks advies geeft aan de regering over aanpassing van de hypotheeknormen.

  “Als het netto inkomen flink naar beneden gaat, heeft dat natuurlijk wel consequenties”, zei Marcel Warnaar van Nibud tegen hypotheekwebsite Kop-Munt.

  Business Insider wilde weten hoeveel lager de maximale hypotheek van een zzp’ers kan uitvallen, als de premie voor de verplichte aov wordt opgenomen in de berekening ervan. We vroegen financieel intermediair Van Bruggen Adviesgroep om de maximale hypotheek te berekenen mét aov op basis van de gegevens in het voorstel van de sociale partners.

  In het voorstel ziet de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering er als volgt uit:

  • De verplichte aov geldt voor zelfstandigen zonder personeel. Zelfstandigen met personeel hebben in dit voorstel geen verzekeringsplicht.
  • De premie voor de verplichte aov hangt af van het inkomen en de periode dat je een eigen risico hebt, voordat de verzekering gaat uitbetalen. Bij een standaardverzekering duurt het een jaar voordat de uitkering start, maar je kan ook kiezen voor halfjaar of twee jaar.
  • De aov dekt 70 procent van het laatstverdiende inkomen tot maximaal 30.000 euro bruto per jaar
  • De uitkering bedraagt maximaal 1.650 euro netto per maand, wat gelijk staat aan het Wettelijk Minimum Loon
  • De premie is aftrekbaar bij de inkomstenbelasting.
  • De premie van de standaardverzekering bedraagt ongeveer 8 procent van het inkomen tot 30.000 euro.
  • Voor een dekking van een inkomen vanaf 20.000 euro bruto tot maximaal 30.000 euro bruto ligt de maandelijkse premie tussen de 120 euro en 220 euro bruto. Netto komt dat neer op ongeveer 85 euro tot maximaal 150 euro per maand.

   

  Maximale hypotheek mét arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Van Bruggen Adviesgroep heeft op basis van de maximale premie van 220 euro per maand de maximale hypotheek berekend op een modaal, twee keer modaal en een hoog inkomen. Het gaat respectievelijk om een bruto jaarinkomen van 35.000 euro, 70.000 euro en een ton.

  Daarbij is de intermediair uitgegaan van een annuïteitenhypotheek op één inkomen, waarbij de hypotheekrente 10 jaar vast staat. Het inkomen van 35.000 euro heeft een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) waarvan de rente 1,2 procent bedraagt. De andere twee inkomens hebben een hypotheek zonder NHG tegen 1,6 procent rente.

   

  De arbeidsongeschiktheidsverzekering hakt er aardig in. Bij een inkomen van 35.000 euro kan je ruim 12.000 euro minder lenen en bij een inkomen van 70.000 euro bijna 25.000 euro minder. Bij het hoge inkomen van een ton per jaar valt de maximale hypotheek zo’n 15.000 euro lager uit.

  Of het daadwerkelijk zo uitpakt valt nog te bezien. In de zomer wordt pas duidelijk in hoeverre het kabinet het voorstel van de Stichting van de Arbeid overneemt. Bovendien is het voorstel nog niet helemaal uitgewerkt.

  Zo is de hoogte van de premie moeilijk vast stellen, omdat nog niet bekend is hoe hoog het risico op arbeidsongeschiktheid is onder zelfstandigen, schrijven de sociale partners.

  Het premiebedrag van 8 procent van het inkomen tot 30.000 euro, is gebaseerd op de aanname dat het risico op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen even hoog is als bij werknemers.

   

  Aov kan positief effect hebben op de hypotheekrente

  Daarnaast zou de verplichte aov ook een voordeel kunnen opleveren bij de hypotheekrente die zzp’ers betalen. “Als door zo’n verzekering het risico op wanbetaling afneemt, zou de risico-opslag op de rente naar beneden kunnen”, zei Marcel Warnaar van Nibud tegen hypotheekwebsite Kop-Munt.

  Van belang is ook dat bovenstaande berekening voor de maximale hypotheek ervan uitgaat dat zzp’ers de aov-premie niet doorberekenen in hun tarief. Als zelfstandigen de aov-premie wel doorberekenen naar klanten, kan de maximale hypotheek weer wat hoger uitvallen.

  Uiteraard hebben hoge inkomens met de verplichte aov nog steeds te maken met een enorme inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid. Om die op te vangen is een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig. Van Bruggen Adviesgroep wijst erop dat ook die arbeidsongeschiktheidsverzekering de maximale hypotheek zal drukken.


  Bron: Business Insider  ©2024 Ziezzo B.V.. Alle rechten voorbehouden. +31(0)33-2990030 info@ziezzo.nl